BİR TÜRK CASUSU'NUN MEKTUPLARI
Avrupa'da 1618-1648 yılları arasında 30 yıl süren mezhep savaşları sonrasında 20 milyondan fazla protestan öldürülür. Vestfelya Anlaşması'yla Avrupa rahat bir nefes almaya başlarken, sekülerizm ilk tohumlarını atarak, Vatikan'a karşı yeraltında bir savaş başlatılır.
O tarihlerde İtalya'da Vatikan aleyhinde mektuplar elden ele dolaşır. Bu yazılarda Vatikan'ın halkı kandırdığı ve sömürdüğünden söz edilir, mektupların altındaki imza ilginçtir: "BİR TÜRK CASUSU MAHMUT"  

Mektuplar Vatikan tarafından büyük tepkiyle karşılanır. Yazarın bulunması için çalışma başlatılır. Muhalif bir rahip olan Molinas tutuklanır ve öldürülür.

Fakat mektuplar bu defa Fransa'da ortaya çıkar. 1700'lü yılların başından itibaren ise İNGİLTERE'de. mektuplarda İngiliz parlamentosunda yaşanan tartışmalara bile yer verilir. Bu mektupları kimin yazdığı merak konusu olmasına rağmen müsebbisi ortaya çıkmaz. Cezalandırılması içten bile değildir. Yazar Osmanlı İmparatorluğu'na da aynı imzayla mektuplar gönderir. İngilitere'de ve Avrupa'da yaşanan haksızlıkları bir bir anlatarak, Osmanlı'nın Avrupa politikasında dikkate alacağı hususlardan haber verir.

2007 yılında İngilizler DANIEL DEFOE'nun tüm eserlerini topluca yayınlayınca gerçek ortaya çıkar. Dafoe'nun eserlerinin 6. cildini bu mektuplar oluşturur.
Çok daha ilginci DEFOE'nun dedeleri Osmanlı toprağı olan ROMANYA'da yaşamıştır. Osmanlı tarafından sürgün edilen bir ailenin üyesidir Defoe. Osmanlı' da bu "Def-i Husumet" diye adlandırılır. Yazarın soyadı da "DEF ETMEK" kökünden gelir.

DEFOE'nun ailesi dört kuşaklık zamandan sonra bile Osmanlıca konuşmayı bırakmaz ve DANIEL'e Osmanlıca öğretir. Defoe da Gnostik Hıristiyan ve okültistir.

Popüler Yayınlar