ÇANAKKALE'DE DESTAN YAZAN 57. ALAY HAKKINDAKİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR


KAYGIMIZ TARİHİN DOĞRU ÖĞRENİLMESİ

Genel inanış 57. Alay'ın tüm personelinin şehid düştüğü ve alay sancağının Anzakların eline geçerek bugün Avustralya'daki Canberra askeri müzesinde olduğudur.
ZAFER KAZANAN bir alayın yok olmasıyla ilgili efsane DESTAN yazan alaya HAKARETTİR.
Genel Kurmay kayıtlarında 57. Alay'ın 49 subay, 3638 er toplan 3687
personeli bulunmaktadır.

57. Alay Çanakkale Savaşı'da kara harekatını ilk günü düşmanı Conkbayırı'nda durdurmuş, yenmiş ve tepenin hakim noktasını düşmanın elinden almıştır. Bu çarpışmada alay 1731 şehit, 543 kayıp vermiştir. YANİ ALAYIN TAMAMI YOK OLMAMIŞ. Yok olmayan bir alayın sancağını düşman nasıl ele geçirir. Sancak namustur. Son asker kalana kadar korunur. ele geçeceği düşünüldüğünde İMHA edilir.

57. Alay daha sonra Sina-Filistin cephesine nakledilmiş, Nablus Meydan Muharebesi’nde mevcudunun dörtte üçünü kaybettikten sonra İngilizler'e esir düşmüştür.

Dr. Zekeriya TÜRKMEN yaptığı araştırma sonucu 57. Alay'ın sancağının Nablus'ta İngilizler'in eline geçtiğine dair herhangi bir veri bulamamıştır. Türkmen Avustralya makamlarıyla da görüşmüş, Canberra müzesinde bulunan 3 sancaktan birinin üzerinde alay numarasının yazmadığını diğer ikisinin ise, 80 ve 48 nci Alay sancakları olduğu sanılmaktadır.

Türkmen'in araştırma sonucu vardığı kanı şudur: Nablus Savaşı'nda hayatta kalan 57. Alay askerleri esir düşeceklerini anladıkları zaman SANCAĞI İMHA ETMİŞLERDİR.
TARİH YAZMAK, TARİH YAPMAK KADAR ÖNEMLİDİR.

Popüler Yayınlar