YÜZDE YÜZ YERLİ JİP FABRİKASI NEDEN KAPATILDI?
Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil isteği yarım yüzyıllık, yarım kalmış bir hayalin gerçekleşmesi olarak değerlendirilmelidir. Yüzde yüz gerçekleşmelidir. Atatürk 1930'larda sanayinin millileşmesi gerektiğini, montajla bir sanayi oluşamayacağını defaatle belirtmesine rağmen, hiçbir zaman onun bu istediği gerçekleştirilmemiştir.  

Gelelim bugüne: AKP göreve geldiğinden itibaren sanayinin millileşmesi hususunda önemli adımlar attı. Biri hariç...

Askerlik yapan her Türk erkeği, adı önce Willy's, sonra aynı karoserde ismi TUZLA olarak değişen cipleri gayet iyi bilir.

Aşağıda okuyacaklarınız son çalışmam olan ANADOLU LOJİSTİK TARİHİ adlı kitaptan alıntıdır.

Yerli Tuzla cipi

1950'lerde otomotiv sektöründe yeni ortaklıklar başladı. 1954 yılında Tuzla'da kurulan ve yüzde 25'i ABD sermayesi olan Türk Willys Overland Tuzla Jeep Montaj Fabrikası üretime başladı. Başlangıçta cip üreten firma daha sonra kamyon üretmeye başladı. Fabrika daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devredildi.

Aynı fabrikada;
1986 yılından itibaren ‘T Model’ adıyla ciplerin yerlileştirilmesi çalışmalarına geçildi. 1990’lı yıllarda da yüzde yüz yerli GT ve GTD Model olarak askerî cip üretimine başlandı. Araçlara ait marka tescili, 1995’te Türk Patent Enstitüsü tarafından ‘Tuzla 1013’ adı ve ‘T’ logosuyla yapıldı. Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nden araç tip onay belgeleri alınarak, ihracat için gerekli şartlar elde edildi.("Yerli askerî cip üretimi durdu ithalat başladı", Aksiyon, 11 Kasım 2013.)

Tüm bu çalışmaların ardından fabrika, Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile yüzde yüz yerli cipleri üretmeye başlar. 2006 yılına gelindiğinde hiçbir gerekçe gösterilmeden fabrika üretimi
durdurur ve kapanır.

Patenti alınmış, ihracat belgeleri tamamlanmış, bir marka oluşturulmuş, yüzde yüz yerli yapım başarılmış, FABRİKA NEDEN KAPATILMIŞ?
Hükümetin isteği, yaptığıyla tezat oluşturuyor. Nedenlerinin araştırılması gerekir.

Popüler Yayınlar