ATATÜRK CROWLEY KİMDİR?


KEMÂL KAPLAN
10 Mayıs 2017 

Ataturk MacAlpine Crowley veya babasının verdiği ünvanla, Kont Charles Edward D'Arquires; Aleister Crowley ve Deidre Patricia MacLellan'ın oğlu olarak 2 Mayıs 1937 yılında Newcastle İngiltere'de doğdu.

Babası ünlü okültist Aleister Crowley, Atatürk'ü küçük yaşlarda eğitmeye başladı. 'Dünyanın en kötü ününe sahip adamı' olarak tanımlandırılan Aleister Crowley, II. Abdülhamid'in 'Britanya Şeyhülislamı' ilan ettiği İngiliz Abdullah Quilliam'ın yakın arkadaşıdır. Her ikisi de Kelt soyundan gelmektedir. Quilliam ile birlikte çok defa Türkiye'ye seyahat etmiştir. (Quilliam'ın oğlu Galatasaray Lisesi'nde eğitim görmüştür.)

Atatürk Crowley henüz 10 yaşındayken babasını kaybettikten sonra, Annesinin doğduğu yer olan Cornwall'e taşınır. Crowley babasının yakın arkadaşlarından eğitim almaya devam eder.

Annesi Deidre'nin dedesi olan ünlü ressam Thomas Cooper Gotch'un (New English Art Club kurucularından.) Cornwall'ın batısındaki balıkçı köyü Newlyn'de yaptırdığı eve taşındılar.  Artık annesi ile yaşamaya başlayan Atatürk, babasının şöhretiyle kıyaslanmayacak bir hayat sürmeye başlar.

Mütevazı bir hayat süren Atatürk Crowley aldığı eğitimi daha ileri seviyeye taşımıştı. Hermetizm, okültizm, gnostisizm, simya, maji gibi alanlarda kendini geliştiren Crowley'i, Newlyn'de tanıyanlar, nazik, enksantrik ve zararsız bir fantazist olarak tanımlıyorlar.
Rusya, Ortaasya, Ortadoğu ve Türkiye'ye pek çok defa seyahatler gerçekleştiren Crowley, doğu mistizmi ile Hristiyanlık öğretilerini harmanladı.

Cornwall Kontu Atatürk Crowley üniformasıyla


Gnostikler

İngiltere'nin güneybatısında bulunan Cornwall, kontluk bölgesidir. Günümüzde oldukça önemli bir turizm merkezi olan Cornwall, bazı mistik olayların yaşandığı yer olarak da bilinir. Sanat faaliyetlerinin önemli merkezi olan bölge eskiden önemli bir madencilik merkeziydi. İngiltere'nin en önemli Kelt yerleşim bölgesi olan Cornwall'de, halen Kelt asıllı köklü aileler bulunuyor.

Bir kısım Keltler'in halen Hristiyan-pagan karışımı öğretileri yaşattığını daha önce yazmıştım. Gnostik Hıristiyanlar olarak bilinen bu topluluklar, dünyanın farklı ulusları arasında da bulunuyor. Gnostizm İslam dinini de etkilemiş, batıni tarikatlar olarak adlandırılan, Melami, Cerrahi, Rufai ve Hurfiler, Gnostik Müslümanlar olarak tanınmaktadır.

(Gnostisizm: Antik Mısır ezoterizmini, Antik Yunan ezoterizmini (Platon, Pisagor), İbrani geleneklerini, Zerdüştçülüğü, bazı Doğu geleneklerini ve dinlerini, Hıristiyanlığı eklektik bir tutumla sentezleyen, birçok tarikâtın benimsediği mistik felsefeye verilen genel addır.)
**********

Crowley otuzlu yaşlarının sonuna geldiğinde öğretilerini başkalarına aktarmanın vakti geldiğini düşünerek  bir tarikat kurar.  Tarikat merkezi olarak Madron'u seçer. Madron ve Morvah arasında çok sayıda Keltler'in ayin yaptıkları antik taşlar bulunmaktadır. Alan içindeki Chun Kalesi de ayin yapılan yerler arasındadır. Yerel halktan gizli yapılan bu ayinler Kelt ve pagan inancının yanı sıra Hristiyan, İslam ve Yahudi kabalası motifleri taşımaktadır.

Crowley'in  ayinler düzenlediği Chun Kalesi.
Chun Kalesi'nde bulunan taşlar, Britanya Adası'nın birçok bölgesinde bulunuyor. İskoçya, İrlanda ve İngiltere'de özellikle Kelt bölgelerinde bulunan bu taşların Kelt ayinlerinin yapıldığı yerler olarak biliniyor.
Chun Kalesi'nde bulunan bu halka, ayinlerin yapıldığı noktalardan biri.

Atatürk İngiltere tahtını istiyor

Babasının, Kont Charles Edward D'Arquires ünvanı verdiği Atatürk Crowley, bir süre sonra İngiltere tahtının varisi olarak kendini lanse etmeye başlar. 1976 yılında 'Büyük Britanya Yüksek Konseyi'ni kurdu. Crowley Kelt soylu bir aileden geliyordu. 8. Yüzyıl'da Mercia kralı olarak tahta çıkan Offa, ilk İngiltere kralı ünvanı alarak taç giymişti. 

Offa Kelt asıllıydı. İngiltere'yi uzun süre Kelt krallar yönetti. Crowley İngiltere tahtına oturma ve yönetimi devralma konusunda oldukça ciddiydi. Bu kapsamda Londra'ya kadar gitmişti. Crowley'e iltifat gösterenler de az değildi. Meydanlara çıkıp ateşli söylemlerde bulundu. Altın süslemeli, apoletli pelerinli üniforması ve çizmeleriyle oldukça sıra dışı bir görüntü çiziyordu.

Yüksek Konsey Genel Sekreteri Peter Bishop'la konsey flamalarının bulunduğu bir limuzin ile Downing Caddesi'ndeki İngiliz başbakanlık binasına giderek, dönemin başbakanı Harold Wilson'a iletilmek üzere bir davetiye bıraktı. Crowley, Wilson'u  Büyük Britanya Yüksek Konseyi'ne katılmaya davet ediyordu.

Crowley'in Chywoone Hill'de bulunan evi.

Atatürk'ün annesi Deidre Patricia MacLellan. Küçük yaşta dünyaca
ünlü okültist Aleister Crowley ile evlendi.

Aklını mı kaçırdı?

Girişimleri başarısız kalan Crowley uzun sürecek bir inziva hayatı yaşamaya başlar. Öğrencileri dışında kimseyle görüşmez. Kendini sosyal hayattan tamamen soyutlar.

Çevresi ve akrabaları onun aklını kaçırdığına inanıyorlardı. Eski arkadaşlarıyla karşılaştığında onlara hükümetinde bakanlık teklif ediyordu.

Chun Kalesi'nde gizli ayinler yapıyor, uzun süre burada kalıyordu. Mavi gözlü, sarı saçlı Atatürk Crowley, 20 Kasım 2002'de Buckinghamshire'da bir araba kazasında öldü.

Baba Aleister Crowley'in Türkiye'ye geldiği bilinse de, Atatürk ile görüşüp görüşmediği bilinmiyor. Oğluna 'Atatürk' ismi veren Kelt asıllı bir  İngiliz'in Atatürk'ü görmemiş ve etkilenmemiş olması münkün görünmüyor. 

Crowley'in Londra'ya gidip başbakan Harold Wilson'a kendi kurduğu Büyük Britanya Yüksek Konseyi'ne davet ettiği sırada giydiği üniforma.   Atatürk Crowley'in ünvan olarak kullandığı Kont Charles Edward d'Arquires 

adına yapılan kılıç.


Tavistock Örgütü

I. Dünya Savaşı'nda psikolojik buhranlar geçiren İngiliz askerlerine uygulanan beyin yıkama yöntemlerini uygulayan Tavistock Örgütü Cornwall'de bulunan Tavistock'da kurulmuştur. Tavistock Lordu'nun malikanesinde başlayan tıp ve mistik ilimlerin iç içe geçtiği çalışmalar günümüzde çok geniş çalışma alanlarıyla devam etmektedir.
Dünyada üç binden fazla think- tank kuruluşunu yöneten Tavistock Örgütü, Siyasette ve bir çok alanda etkili olan kuruluş.


YEREBATAN SARNICI'NDA KELT AYİNİ - TAPINAK ŞOVALYESİ NASIL MÜSLÜMAN OLDU? :

atatürk crowley kimdir?/yerebatan sarnıcı'nda kelt ayini


DİKKAT: TÜM HAKLARI SAKLIDIR. Yazının ve fotoğrafların  izinsiz olarak BİR KISMI VEYA TAMAMININ her türlü ortamda kullanılması, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu gereğince yasaktır. Sanal ortamda sadece link verilerek paylaşılabilir.

Popüler Yayınlar