İSTANBUL'DA MİSTİK MACERA- DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MİSTİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN İSTANBUL'DA BUGÜNE KADAR YAŞAMIŞ GİZEMLİ İNSANLARIN KALDIĞI EVLERİ, 
- GNOSTİK HRİSTİYAN-MÜSLÜMANLAR'IN AYİN MEKANLARINI, 
- GÜL VE HAÇ ÖRGÜTÜ, MANEVİ CİHAZLANMA ÖRGÜTÜ GİBİ YAPILANMALARIN MEKANLARINI, - - HERMETİZM-OKÜLTİZMLE UĞRAŞAN GÜRCİYEV, SEBOTTENDORF'UN YAŞADIĞI EVLERİ ZİYARET EDECEĞİZ. 
- BATINİ TARİKATLARA YAPILACAK SEYAHATLERLE, BUNLARA AİT BİLGİLERİ GERÇEK MEKANLARDA ÖĞRENECEĞİZ. 
- İSTANBUL'UN PAGAN GEÇMİŞİNE DE GİDECEK KUTSAL NOKTALARI ÖĞRENECEĞİZ. 
- ANADOLU'DA YAŞAYAN KELTLER'İN TORUNLARI BUGÜN İSTANBUL'DA NEREDE TOPLANIYOR?
- BEKTAŞİ-HURUFİ-RUFAİ-MELAMİ TARİKATLARI NASIL VE KİMLER TARAFINDAN KURULDU?
- GNOSTİK HRİSTİYANLAR VE GNOSTİK MÜSLÜMANLARIN KURDUĞU ÖRGÜTLER.
- GNOSTİK MÜSLÜMANLARIN DOKTRİNİ OLAN İHVAN- SAFA AKIMININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU.
- İSMAİLİ DAİLERİN TÜRKİYE FAALİYETLERİ.

BAMBAŞKA BİR MACERAYA HAZIR OLUN. PEK YAKINDA...

Gelişmeleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz.

İSTANBUL'DA MİSTİK BİR MACERA FACEBOOK GRUP: 
https://www.facebook.com/groups/1089491867849313/

MİSTİK MACERAYA KONU OLAN BAZI BAŞLIKLAR


ATATÜRK CROWLEY'İN TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ
- Dünyaca ünlü okültist Aleister Crowley'in oğlu olan Atatürk Crowley Türkiye'ye ne zaman geldi?
- Türkiye'de bir dönem boyunca hangi okulda öğrenim gördü.
- Türkiye'de kimlerle görüştü?
- İstanbul'da hangi evde yaşadı?
- Babası ona neden 'ATATÜRK' ismini verdi? MİMAR SİNAN'IN KAFATASI NEREDE?

- 1935 Yılında çıkarılan kafatası neden yerine konmadı. Kimler engel oldu?
- Kafatasını kimler nerede muhafaza etti?
- 2017 yılında kafatası nerede bulunuyor?
- 9 Nisan 2016'da dönemin başbakanı AHMET DAVUTOĞLU kafatasının bulunacağına dair söz vermişti.
- Davutoğlu araştırma yaptırırken hangi engelle karşılaştı?
- Her şeyden önemlisi Mimar Sinan'ın kafatasını ÖZEL yapan şey neydi?


SÜLEYMAN MABEDİNİN SÜTUNLARI HANGİ TEKKEDE?

Yahudiler'e göre Süleyman Mabedi'nin girişinde olduğuna inanılan kutsal Jakin-Boaz sütunları tüm Yahudi kaynaklarında ve Mason tapınaklarında bulunuyor.

- İstanbul'da bir tekkenin bahçesine bu sütunları neden dikmişler? 
- Kimler dikmiş? 
- Sonrasında bu sütunları kim kırdırmış?
TEKKEYİ KAPATIP MEYHANEYE GİDEN ŞEYH
- Büyük dedesi ünlü bir batıni tarikatın şeyhi idi. 
- Babasının öldüğü gün tekkeye kilidi vurdu.
- "Meyhaneye içmeye gidiyorum." Dedi. 
- Yıllarca GALATASARAY'da top koşturdu. Bu adam kimdi? 
- Bugün hangi ünlü MUSEVİ işadamının karısının dedesidir. 
- İkibin yıldır saklı kalan mistik taşları oğlu nasıl buldu? Hayatı nasıl değişti?

 ORTODOKS-RUFAİ ŞEYHİ GÜRCİYEV NEREDE YAŞADI?

İşgal yıllarında Rusya'dan İstanbul'a  gelerek RIZA NUR dahil dönemin pek çok önemli şahsiyetinin intisap ettiği ORTODOKS-RUFAİ şeyhi olarak ün yapan Georgi Gurdjieff (Gürciyev);

- Hangi evde yaşadı? 
- Hangi örgütlerle nerede toplantılar yaptı? 
- Gnostik ayinleri nerede düzenledi? 
- Gürciyev'in müridleri kimlerdi?
- İstanbul'da bugün kimler onun açtığı yoldan gidiyor?
- Yıllar sonra dünyaca ünlü bir korku filmi yönetmeni çektiği filmde Gürciyev'in hâlâ yaşadığını imâ etti.HİTLER'İ 'HİTLER' YAPAN ADAMIN TÜRKİYE MACERALARI
- THULE örgütünü kuran ve HİTLER'i Alman Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi'nin başına getiren Alman Asıllı TÜRK VATANDAŞI RUDOLF VON SEBOTTENDORF Türkiye'de nerede yaşadı?
- SEBOTTENDORF nerede ve kimden Türkçe ve Kur'an eğitimi aldı? Nasıl Bektaşi oldu?
- Nazi Ordusu'ndaTÜRKİSTAN ALAYLARI'nın kurulmasını sağlayan ENVER PAŞA'nın kardeşi NURİ KİLLİGİL ile nasıl tanıştı?
- Ünlü araştırmacı HALİD ÖZKUL'un dayısı iş adamı REMZİ DENKER ile ilişkisi neydi?
- SEBOTTENDORF hangi ünlü işadamının dedesi ile TÜRK-CERMEN BİRLİĞİ adlı tarikatı kurdu?
İÇİNDE HALA PERS KANI BULUNAN YILANLI SÜTUNUN SIRRI
Yunan şehir devletlerinin birleşerek PERS ordusunu mağlup ettikten sonra 3 başlı olarak yaptırılan ve içine Pers askerlerinin kanı doldurulan YILANLI SÜTUN'un, başlarından bir tanesi Arkeoloji Müzesi'nde, İKİ YILAN BAŞI KAYIP. (Günümüzde Sultanahmet Meydanı'nında bulunan Yılanlı Sütun başsız bulunuyor. Heykel Yunanistan-Delfi'deki Apollon Tapınağı'nda bulunuyordu. İstanbul Roma Başkenti olunca heykel At Meydanı'na kondu. Tüm Osmanlı minyatürlerinde Yılanlı Sütun üç başlı olarak resmedilmiş.)

- Sütundaki yılan kafaları, ne zaman kimler tarafından çalındı? 
- Nerede muhafaza ediliyor? 
- Kimler Ne için kullanıyor? 
- PAGANLARIN yılan başı ile ne işi olabilir?
Popüler Yayınlar