ORIENT EXPRESS'TE SAVAŞ OYUNU


KEMÂL KAPLAN

Şark Ekpresi'nde yaşanmış yüzlerce olay ve hikâye mevcut. Bu olaylar kitap ve filmlere konu teşkil etmiş. Biz bunların içinde en ilginç olanı ve tarihin doğru tahlil edilebilmesi hususunda bize feyz verebilecek potansiyeli olan bir hikâye seçtik.

David Baldwin 'Royal Prayer: A Surprising History' adlı kitabının 83. sayfasında Şark Ekpresi ile ilgili olayı şöyle anlatıyor:

"I. Dünya Savaşı'nı yenik bitiren Almanlar İtilâf Devletleri'yle ateşkes antlaşmasını Şark Ekpresi'nin 2419 numaralı vagonunda 11 Kasım 1918 tarihinde imzaladı. İmzaları Fransa adına General Ferdinand Foch ve Almanya adına ise General Matthias Erzberger attı. Fransızlar zaferin anısına 2419 numaralı vagonu trenden ayırarak bir müzede sergilemeye başladı.

II. Dünya Savaşı'nda Fransa'yı işgal eden Almanya, Hitler'in emriyle Paris'teki 2419 no'lu vagonu müzeden çıkararak, 22 Temmuz 1940'da Fransa'ya teslim anlaşmasını bu vagonda imzalatıyor. Almanlar daha sonra vagonu Berlin'e götürüyor. 1945 yılında yenildikleri zaman, düşman kuvvetleri Berlin'e girmeden önce bir SS birliği 2419 no'lu vagonu imha ediyor."
(Kemâl Kaplan - Anadolu Lojistik Tarihi, s. 307)

Popüler Yayınlar